Studenten gebruiken geleend geld steeds slimmer

36 procent van alle studenten heeft vandaag de dag een rentedragende lening bij het DUO.  Gemiddeld lenen de studenten zonder aanvullende beurs 484 euro. De lenende studenten met een basisbeurs lenen gemiddeld 386 euro per maand, terwijl de studenten zonder een basisbeurs gemiddeld 632 euro lenen. Maar wij vragen ons af, waarom lenen we niet allemaal maximaal! Niet om te spenderen dan maar juist om er beter van te worden. Wij hebben de laatste enquete van het Nibud doorgenomen en komen tot het volgende.

Regels studieleningen.

Er is nog veel ontwetendheid over de renteregels rondom de studieschulden maar er zijn ook steeds meer studenten die hier juist slim mee omgaan. We willen voor die studenten die het niet weten toch nog even het volgende meegeven!
– Je betaalt rente vanaf het moment dat je studieschuld opbouwt! Deze rente is laag, maar je betaald wel direct rente en dus niet na je studie pas zoals veel studenten denken.

  • De rente verandert niet elk jaar!
  • De rente bedraagt 0,12 procent
  • Hoevee lrente iemand in totaal betaalt verschilt en is afhankelijk van hoe snel je de studieschuld aflost.
  • Je mag meer aflossen dan de DUO berekent.
  • Het geld moet worden gebruikt voor de studie, maar dit wordt niet gecontroleerd.
  • Je moet de lening binnen 35 jaar na het afstuderen afbetalen.

FinancieringHandig gebruik lening?

Hoe kun je nu handig gebruik maken van een studenten lening? Omdat studenten vandaag de dag zeer goedkoop geld kunnen lenen bij het DUO (Dienst uitvoerend onderwijs) met slechts 0,12 procent rente, is het mogelijk om direct geld te verdienen door simpelweg je geleende geld op een rentedragende rekening te zetten van de bank. Ook hier zijn de rentes die je ontvang niet hoog, maar nog altijd hoger dan de 0,12 procent die je moet betalen.

Omdat niet wordt gecontroleerd of het geld gebruikt word voor de studie heb je dus de mogelijkheid al het geld wat je leent op te potten en te sparen, hiervan de rente te ontvangen welke je vervolgens ook kunt sparen of als vrij te besteden geld kunt uitgeven. (op de 0,12 procent rente die je moet betalen na).

Ongeveer 10% van de studenten die geld lenen gebruiken het ook om straks bij te leggen bij de aankoop van een huis. Slim, want een hypotheek kent een veel hogere rente dus waarom niet gebruik maken van het geld wat je opgepot hebt als een gedeelte van je hypotheek maar dan tegen een vaste extreem lage rente!

Eigen risico

Natuurlijk is er altijd het risico dat je doordat je beschikking hebt tot een grote som geld je ook meer gaat uitgeven, waardoor je toch aan het geld zit wat je voor andere doeleinden in gedachten had. Je moet dus een sterke wil hebben en goed kunnen omgaan met geld om positief gebruik te kunnen maken van het maximaal lenen voor je studie. Weeg dit dus voor jezelf goed af of jij dat kunt en zo ja dan zit er zeker winst in!