Stufi speciale regelingen

Speciale regelingen studiefinancieringNaast de normale regelingen voor studiefinanciering zijn er ook verschillende bijzondere regelingen voor als je bijvoorbeeld ziek bent geweest. Je kunt dan misschien langer studiefinanciering krijgen, je hebt recht op extra toeslagen, of (een deel van) je schuld kan worden kwijtgescholden.

Stufi als je een beperking hebt of ziek bent

Voor studenten die aantoonbaar ziek zijn of een beperking hebben is er een bijzondere regeling, zodat je langer over je studie kunt doen. Je kunt dan bijvoorbeeld 12 maanden langer studiefinanciering ontvangen. Als je door een bijzondere omstandigheid niet binnen 10 jaar je studie af hebt kunnen maken, kun je een aanvraag indienen zodat je niet je studiefinanciering terug hoeft te betalen. Een voorbeeld van zo’n bijzondere omstandigheid is een chronische ziekte. Wel moet je kunnen aantonen dat je studie eronder heeft geleden.

Stufi als je een kind hebt

Als je een kind hebt, maar geen partner, dan kun je extra geld krijgen. Dit is de de eenoudertoeslag. De voorwaarde om extra studiefinanciering te ontvangen zijn dan dat je kinderbijslag ontvangt en dat je kind op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente als jij. De eenouderteslag is in 2016 bijna €250,- per maand en je kunt het aanvragen via DUO. Voor een studie die 4 jaar duurt kun je 7 jaar toeslag aanvragen, waarvan de eerste vier jaar toeslag een gift worden als je binnen 10 jaar je diploma behaalt.

Kwijtschelding van de studieschuld

Je studieschuld moet je in principe binnen 15 jaar (oude regeling) of 35 jaar (nieuwe regeling) afbetalen. Ook de aanvullende beurs moet je terugbetalen als je niet binnen 10 jaar een diploma hebt gehaald. Er zijn echter uitzonderingen op de regel. Een aanvullende beurs hoef je bijvoorbeeld alsnog niet terug te betalen zonder diploma, als je inkomen lager is dan €38.506,76. Ook als je nog een restschuld hebt na de aflosfase, dan vervalt deze automatisch zodra de aflosfase is afgelopen.

Studentenreisproduct

Als je gaat studeren aan een hogeschool, universiteit of een mbo, dan heb je ook recht op het studentenreisproduct. Voor mbo’ers geldt dat ze pas het reisproduct krijgen als ze 18 jaar zijn, maar als je aan de hogeschool of de universiteit een studie gaat volgen krijg je het reisproduct meteen. Met een studentenreisproduct kun je meerdere dagen in de week gratis met het openbaar vervoer reizen. Je kunt zelf kiezen of je doordeweeks gratis reist (maandag t/m vrijdag), of in het weekend (vrijdag  12.00 uur t/m zondag). Voor thuiswonende studenten is een weekabonnement natuurlijk handiger, terwijl een uitwonende student misschien meer voordeel uit een weekendabonnement haalt. Als je het openbaar vervoer gebruikt op een dag dat je niet gratis mag reizen, dan heb je alsnog 40% korting.

Voordat je je gratis reisproduct aan kan vragen moet je al wel zorgen dat je een persoonlijk ov-chipkaart hebt. Als je deze hebt kun je op www.studentenreisproduct.nl het nummer van je persoonlijke ov-chipkaart doorgeven, zodat het reisproduct gekoppeld kan worden aan je kaart. Enkele dagen later kan je het gratis reizen activeren bij elk gewenst NS oplaadpunt.

Na 5 jaar heb je geen recht meer op gratis reizen. Wel kun je als afgestudeerde vaak een kortingskaart krijgen van de NS. Als je geen recht meer hebt op het studentenreisproduct moet je het zelf stopzetten. Dit geef je eerst aan bij DUO, daarna zet je het stop bij een NS automaat. Als je zelf niet op tijd je reisproduct stopzet rekent DUO maandelijks een hoge boete die op je schuld komt. Zet dus op tijd je reisproduct stop, dan voorkom je hoge extra kosten. Je hebt je reguliere studieperiode plus een jaar extra recht op het studentenreisproduct, wat in de meeste gevallen 5 jaar is.