Studiefinanciering oude regeling

Button_Stufi_StufiOudOude regeling

Voor studenten die zijn begonnen met een studie vóór september 2015 geldt de oude regeling wat betreft studiefinanciering. Tot je klaar bent met je opleiding heb je nog recht op je basisbeurs. Voor een wo opleiding val je dus binnen de oude regeling tot het einde van je derde jaar en bij HBO is dat tot het einde van je vierde jaar. Hierna kun je nog een vervolgopleiding doen, zoals een master. Hierbij heb je geen recht meer op een basisbeurs en je valt dan binnen de nieuwe regeling. Als je overstapt naar een andere studie loopt de basisbeurs ook door tot het einde van je 3e studiejaar (wo) of 4e studiejaar (hbo). Het geld dat je ontvangt als basisbeurs hoef je niet terug te betalen: zodra jij je diploma hebt behaald binnen 10 jaar wordt de basisbeurs een gift. Als je niet rond kan komen van je inkomsten heb je ook de optie om bij te lenen. Je bouwt dan een studieschuld op. Je kan bij DUO een bedrag instellen dat je per maand leent. Het aflossen begint twee jaar na je afstuderen, en alleen als je boven een bepaald bedrag verdient. Je hebt 15 jaar de tijd om je schuld af te lossen.

De hoogte van de basisbeurs hangt van verschillende dingen af. Zo krijgen hbo- en wo’ers een hoger bedrag per maand dan mbo’ers, omdat hbo- en wo-opleidingen duurder zijn. Ook krijg je meer geld als je uitwonend bent dan wanneer je nog bij je ouders woont. Mbo studenten krijgen ook pas later studiefinanciering, vanaf 18 jaar in plaats van direct als ze hun opleiding starten. Voordat je 18 wordt heb je recht op een scholierentegemoetkoming. Deze moet je zelf aanvragen bij DUO.

Aanvullende beurs & reisproduct

Naast de basisbeurs kan je ook een aanvullende beurs aanvragen. Je geeft dan de inkomsten van je ouders op en DUO berekent of je recht hebt op de aanvullende beurs. De hoogte van de beurs wordt berekend aan de hand van de inkomstgegevens van je ouders van twee jaar geleden. De aanvullende beurs is ook een gift zodra je je diploma hebt behaald binnen tien jaar. Vanaf september 2016 is het maximale bedrag dat je als aanvullende beurs kan ontvangen €385,- euro per maand. Dit helpt je je studie te betalen, ook als je ouders wat minder kunnen bijdragen. Ook krijg je een studentenreisproduct, waarmee je óf in het weekend, óf doordeweeks gratis met het openbaar vervoer kan reizen. Hier heb je zolang recht op als je studie duurt, plus een jaar extra. Dit komt in de meeste gevallen uit op 5 jaar.

Bijverdiengrens

Als je een bijbaantje hebt, dan moet je oppassen met je extra inkomsten. Je mag maar een bepaald maximaal bedrag verdienen, anders gaat het ten kosten van je studiefinanciering. Als je meer verdient dan €1.150,- in de maand, dan gaat er iets van je studiefinanciering af. Heb je wel een bijbaantje, maar verdien je minder dan dit bedrag, dan is er niets aan de hand en gebeurt er niets met je stufi.