Advies: nog jonger Engels en digitale vaardigheden leren!

Platform Onderwijs 2032 is opgericht door staatssecretaris Dekker om te onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis-en voortgezet onderwijs moeten hebben om zo beter voorbereid te zijn op hun toekomst. Dit Platform Onderwijs brengt het advies uit om al vanaf groep 1 van de basisschool Engelse lessen te geven en digitale vaardigheden bij te brengen.

Begin oktober is het advies uitgebracht door Platform Onderwijs 2032 aan het kabinet en de hoofdlijnen voor het advies zijn terug te vinden in dit rapport: Hoofdlijn Advies: een voorstel. De kern volgens het platform: scholen moeten hun leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Digitale vaardigheden

Het platform vindt dat de digitale vaardigheden en de Engelse taal onmisbaar zijn om toegang te krijgen tot de wereld van vandaag. De Engelse taal is de taal van het internet en wij steunen dan ook het idee om dit vanaf groep 1 deel uit te laten maken van het onderwijs.

Digitale vaardigheden zijn niet hetzelfde als rekenen, computerkennis en/of wiskunde en moeten daarom ook los deel uitmaken van wat kinderen op de basisschool leren. Het gaat hier dan om mediawijsheid en het vinden, verwerken en creeëren van digitale informatie, maar ook om het kunnen toepassen van technologieën om antwoorden op vragen te krijgen (zogeheten computational thinking). Er zijn al scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs die hun leerlingen digitale vaardigheden bijbrengen, maar het is belangrijk die nog nadrukkelijker bij leerlingen te ontwikkelen.

Een uitstekend plan, want met de groei in onder andere online onderwijs en steeds meer digitale studies, universiteiten, etc. Is het belangrijk jongeren op te leiden in de wereld van morgen: de wereld waarin zij groot zullen worden en in moeten opereren en overleven. Gezien de huidige groei in de digitale wereld en het digitale onderwijs is het niet vreemd om te bedenken dat de jongeren van tegenwoordig voor een groot deel niet meer van het traditionele onderwijs systeem zoals het nu bestaat gebruik zullen maken. Zo zien we nu al een grote groei in online masters maar er wordt ook gretig gebruik gemaakt van de flexibiliteit en het gemak van het op je eigen manier en tempo vaardigheden aan te kunnen leren op middelbaar onderwijs niveau. Deze thuisstudie MBO opleidingen worden door veel verschillende opleiders reeds aangeboden en het aanbod hiervan groeit nog ieder jaar!

Blijven leren

Een van de punten die we in het rapport van het Platform ook veelvuldig terug vinden is dat we in een economie leven waarin de veranderende omstandigheden de maatschapij “dwingt” om te blijven leren. Door de nieuwe technologieën en snelle ontwikkelingen in de wereld is het nodig om te kunnen blijven leren, door de enorme toegang tot informatie is het ook mogelijk om te blijven leren. Dit is dan ook een van de punten die moet worden geleerd aan jongeren, hoe je het beste voorbereid bent om te kunnen blijven leren, dus eigenlijk een soort zelflerend vermogen. Online onderwijs en de digitale middelen die deze tot de beschikking stellen aan de gebruiker zijn dan ook een goed voorbeeld hoe je makkelijk in staat bent om te blijven leren!